Ako správne triediť odpad?

 

Ako správne separovať, recyklovať a kam teda všetky tie veci hádzať? 


 


Každý Slovák ročne vyprodukuje v priemere 322 kilogramov komunálneho odpadu z čoho iba necelých 10 % sa úspešne využije ako druhotná surovina. Skúsme to spolu zmeniť.

 

 

Čo sa deje s odpadom po odvoze z odpadových nádob?Tu nájdete rýchly prehľad, čo ako kam triediť a aké sú najčastejšie otázky na triedenie odpadu - koniec najdôležitejších informácií končí Najčastejšími pochybnosťami, potom je problematika rozpásaná obšírnejšie :)VIDEO k recyklácii papiera BA


 

 


VIDEO k recyklácii skla BA


 

VIDEO k recyklácii plastov BA


 

 

 

Presnejšie čo ako a kam separovať (napr. Nitra a Košice, Nové Zámky berú do plastov aj kovy a tetrapaky), nájdete na jednotlivých stránkach obcí, príp. priamo na nádobách na odpad alebo sa treba informovať v obci/meste.


Linky na niektoré mestá na Slovensku a ich separáciu (väčšinou sa líšia naozaj len v plastoch a kovoch a tetrapakoch) nájdete nižšie.

 

Triedenie odpadu BANSKÁ BYSTRICA

Triedenie odpadu BRATISLAVA

Triedenie odpadu NITRA + letáčik k triedeniu NITRA 2018 TU

Triedenie odpadu PREŠOV
Triedenie odpadu KOŠICE

Triedenie odpadu TRENČÍN alebo TU

Triedenie odpadu TRNAVA

Triedenie odpadu ŽILINA

 

 

VIDEO k triedeniu odpadu na SK – triedime správne?

Spravte si TEST EKOLOGICKEJ INTELIGENCIE

ZMERAJ si svoju EKOLOGICKÚ STOPU

Musí vznikať toľlko odpadu? - video

Zvieratká učia deti TRIEDIŤ – vymaľuj si!


Najčastejšie otázky o triedení – link na článok – menší prehľad nižšie.

 


 Tu končí najpraktickejší a najrýchlejší prehľad :) Ak máš čas a chuť čítaj ďalej! 

Praktický letáčik čo kam separovať si môžete vytlačiť alebo stiahnuť nižšie


 

 

 

Ďalšie užitočné informácie 

Šípky s číslom alebo skratkou nás informujú o materiále, z ktorého je obal vyrobený.

 

 

 

Zelený bod (Grüne Punkt)


Veľmi často sa chápe ako ekoznačka, ktorou však v skutočnosti nie je. Táto značka sa vzťahuje iba k obalu a hovorí, že výrobca obalov zaplatil servisný poplatok do národného systému za spätný odber obalov k recyklácií, pokiaľ sú odhodené do zvláštnych kontajnerov alebo odovzdané do zberných dvorov. Úspešnosť teda záleží na spolupráci s obcami a na tom, ako sa separovaný zber obalov vykonáva.

 

 

 

Panáčik s košom


Panáčik s košom vyjadruje, že použitý obal máme hodiť do príslušnej nádoby na odpad.Trojšípkový symbol


Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovaných materiálov. Trojuholník s čiernymi čiarami je pre výrobcov povinnosťou, na výrobku musí byť vyznačené, z ktorého materiálu je vyrobený.


 


Čo znamenajú čísla v trojšípkovom symbole?


Číslo v trojuholníku a písmena pod ním označujú druh materiálu.


1 – PET - polyetyléntereftalát 
2 – PE-HD - polyetylén vysokej hustoty (z angl. high density) 
3 – PVC – polyvinylchlorid 
4 – PE-LD - polyetylén nízkej hustoty (z angl. low density) 
5 – PP – polypropylén 
6 – PS – polystyrén 
7 – PBT - polybutyléntereftalát, ostatné druhy umelej hmoty 
8 – PC – polykarbonát

 

 

 

AKO TRIEDIŤ ODPAD – širší popis 


 

PAPIER

 

 

Papier sa prvýkrát objavil v Čine v 14 storočí. Papier je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Odhadom existuje 250 druhov papiera. Papier tvorí cca 20 % odpadu

Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva.

 

Papier môžeme recyklovať 5 – 8-krát


Pri jeho označovaní sa používajú grafické znaky s použitím písmen a čísel. Tak vieme a aký obal ide. (vlnitá, hladká lepenka, kartón) – obr. nižšie

 

Do kontajnerov na papier patrí:

 • časopisy a noviny, kancelársky papier, reklamné letáky, papierová lepenka
 • papierové vrecúška, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom ako napr. hliník, celofán),
 • papierová lepenka, kartóny …

 

 

A čo do kontajnerov nedávať:

 • obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov)
 • zamastený a veľmi znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky, hygienické potreby
 • kopírovací a samoprepisovací celofán

 


 

SKLO


 

Recyklovaním skla šetríme primárne suroviny a množstvo energie.


Do kontajneru na sklo patria:

 • fľaše, poháre, nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod.
 • úlomky tabuľového skla

 

 

A čo do kontajnerov nedávať:

 • veľmi  znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom)
 • porcelán a keramika
 • zrkadlá
 • žiarovky a žiarivky
 • autosklo, TV obrazovky
 • sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo)


 

PLAST


 

Za rok sa vo svete vyprodukuje približne 100 miliónov ton plastov, z toho v Európe približne 24 miliónov. Do odpadu sa v Európe dostáva zhruba 16 mil. ton, z toho až 10 mil. ton je vytvorených domácnosťami.

 

Plast je možné recyklovať obmedzene


Do kontajnerov na plasty patri:

 • PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov,
 • PET (polyetyléntereftalát),fľaše od nápojov, sirupov,
 • PP (polypropylén): PVC, obaly kozmetických výrobkov

 

Čo nepatrí do kontajnerov na plasty?

 • znečistené obaly (chemikáliami či olejmi),
 • viacvrstvové obaly,
 • hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami),
 • podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

POZOR! V niektorých mestách (BA, NZ, KE, NR sem patria aj plechovky a tetrapaky). V týchto prípadoch sa KOVY + PLASTY  zbierajú spoločne do  žltej zbernej nádoby alebo žltého plastového vreca

 

Plasty sa v spracovateľských firmách triedia na dotrieďovacích linkách – vytriedia sa z nich zložky odpadu, ktoré do triedených plastov nepatria alebo sú znečistené. Od spracovateľa resp. spôsobu spracovania záleží vytriedenie na jednotlivé druhy. Vytriedené plasty sa pripravujú na ďalšie spracovanie. 
Z plastov sa vyrábajú rôzne drte, ktoré sa využívajú pri výrobe nových produktov – roztavením sa upravujú ako druhotná surovina v podobe drtí či granúl pre konkrétny výrobok.

 


 

KOVY


 

Z domácnosti sa zbierajú farebné aj ostatné kovy. Delíme ich na obaly zo železa, ocele  a hliníka

 

Patria sem:

 • Nápojové obaly, staré riady,
 • drobný železný šrot, drôty a káble, oceľ,
 • kovové obaly od niektorých potravín, plechovky

 

 

Nepatria sem:

 • Znečistené kovové obaly, kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií,
 • kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty,
 • nápojové kartóny a pod.
 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY


 

Nápojový kartón je zložený z niekoľkých vrstiev. Jeho zloženie umožňuje uchovanie nápojov a potravín dlhú dobu bez pridávania konzervačných látok. Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach.


Každá vrstva má svoju presnú úlohu


70 až 85 % kartón
20 % polyetylén je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy
5 % hliník chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami

 

Papierenské vlákna používané na výrobu nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo znamená, že sú obzvlášť hodnotné pre výrobu papiera. 

 

Recykláciou nápojových kartónov sa pri výrobe papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť lesy.

Proces recyklácie nápojových kartónov je známy aj ako rozvlákňovanie. To znamená, že vlákna sa máčajú vo vode, nabobtnajú a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a polyméru. Ročne skončí na skládke takmer 5 000 ton nápojových kartónov.

 

V prípade vrecového zberu viacvrstvové kombinované obaly triedime do žltého vreca spolu s plastom a drobným kovom - v konkrétnych mestách (nie všetkých!)

 

Patria sem:

 • Obaly zo štiav, džúsov,
 • mliečnych výrobkov, vína..

 

Nepatria sem:

 • Mastný inak znečistený papier,
 • lepenka, kartón, hygienické potreby

 

Viacvrstvové kombinované obaly pred vhodením do kontajnera opláchnite vodou, nechajte uschnúť a stlačte.

 

 


 

 

BIOODPAD (hnedý kontajner)

 

 

Patrí sem:

 • biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti,
 • tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie,
 • zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.

 

Nevhadzuje sa:

 • vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie,
 • popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch,
 • uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

 

 


 


ZMIEŠANÝ odpad


 

 INÉ


Šatstvo a textílie

použité šatstvo a textílie sa zbierajú prostredníctvom špeciálnych kontajnerov označených nápisom rozmiestnených na celom území mesta. Vhodné na zber sú čisté a suché šatstvo, topánky, doplnkový tečcxtil (čiapky , šále a pod., resp. iné druhy textílií.

 

Pneumatiky

je občan mesta povinný, po tom ako sa stali odpadovými, bezodplatne odovzdať distribútorovi pneumatík - predajcovi na predajnom mieste, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

 

 

 

Niektoré užitočné označenia

 

 

 


 

??? NA ČO SA PÝTATE NAJČASTEJŠIE ???

 • Špinavé servítky, zašpinené sáčky od desiaty – komunálny odpad
 • Použité papierové vreckovky – komunálny odpad
 • Žiarovky – bežné a halogénové žiarovky do komunálneho odpadu, žiarivky a výbojky podliehajú spätnému odberu a patria na miesta spätného odberu
 • Nádobky, v ktorých je uložené mäso v obchode – opláchnuté plastové nádobky do plastov, znečistené do komunálneho odpadu
 • Polystyrénová výplň veľkých balíkov (napr. nábytku)/ obaly z obedov – plasty, len v prípade čistého, avšak v mnohých obciach sa polystyrén neseparuje.
 • Sieťka od citrónov – plasty
 • Blistre od žuvačiek či liekov – komunálny odpad
 • Rolky od toaletného papiera a papierové obaly od vajec - komunálny odpad
 • Keramika (rozbité taniere, kvetináče) – komunálny odpad
 • Viečka od jogurtov – hliník, kovy
 • Batérie – zberný dvor, miesta spätného odberu (napr. predajne elektro)
 • Z obálok s plastovým okienkom nie je potrebné oddeľovať plastovú časť, takisto ani odstraňovať kovové sponky s papiera (časopisov, zošitov).
 • Kelímky od jogurtov netreba pred vyhodením umývať.
 • Stlačením PET fľaše získate 4-krát viac miesta v odpadkovom koši, a znížite tak aj náklady na ich prepravu.
 • Ak si nie ste istí, ktorý kôš použiť, pozrite sa na recyklačný symbol na obale.
 • Pokiaľ spúšťate kompostovanie doma, pozor na exotické plodiny ako citrusy, s ktorými si vaše kompostovisko nemusí poradiť. Preto sa všeobecne odporúča ich do kompostu nedávať.

TIPY

 
 • Z obálok s plastovým okienkom nie je potrebné oddeľovať plastovú časť, takisto ani odstraňovať kovové sponky s papiera (časopisov, zošitov).
 • Kelímky od jogurtov netreba pred vyhodením umývať.
 • Stlačením PET fľaše získate 4-krát viac miesta v odpadkovom koši, a znížite tak aj náklady na ich prepravu.
 • Ak si nie ste istí, ktorý kôš použiť, pozrite sa na recyklačný symbol na obale.
 • Pokiaľ spúšťate kompostovanie doma, pozor na exotické plodiny ako citrusy, s ktorými si vaše kompostovisko nemusí poradiť. Preto sa všeobecne odporúča ich do kompostu nedávať.

 A ešte malé info na záver, aby ste mali predstavu o trvaní rozkladu v prírode

 

 

Zdroje: www.kosit.skwww.nks.skwww.jaktridit.czwww.triedenieodpadu.skwww.odpady-portal.skwww.udrzatelny-domov.skwww.sme.skwww.napojovy-karton.skwww.brantnernz.skwww.triedime.sk

 

 

 

 

Copyright 2017 - 2024 © beecopack.sk